Certificats Mèdics

Animals Potencialment Perillosos

Es necessari obtenit la llicència per a gossos que pertanyen a les races o als encreuaments següents:

 

 • Akita inu
 • American bully
 • Bullmastiff
 • Dòberman
 • Dogo argentí
 • Dogo de Bordeus
 • Fila brasileiro

 

 

 • Mastí napolità
 • Pit bull terrier
 • Gos de presa canari (o dogo canari)
 • Rottweiler
 • Staffordshire bullterrier
 • Staffordshire terrier americà
 • Tosa japonès

 

gossos

També altres races de gossos amb aquesta consideració si així ho determinen les ordenances municipals dels ajuntaments.

Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos, si així ho declara l’ajuntament corresponent.

Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.

Cal aportar: Fotografia tamany “carnet” i DNI o NIE.

 

Títols Nàutics

Certificats per a:

Patró de moto nàutica

Llicència de navegació

Patró de navegació bàsica

 

 

Patró d’embarcacions d’esbarjo (PER)

Patró de Iot

Capità de Iot

Altres Titulacions

Només cal aportar fotografia tamany “carnet” i DNI o NIE.

 

Busseig / Submarinisme / Pesca Subaquàtica

Únicament cal aportar DNI o NIE, no cal fotografia. Es realitzarà ECG.

 

 

Altres certificats consultar. Hores convingudes.