Avís legal

AVÍS LEGAL DE LA WEB
https://www.cmfogo.com

1- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA WEB I LA SEVA ACCEPTACIÓ

El present avís (d’ara endavant, l'”Avís Legal”) regula l’ús del servei d’accés i utilització de la Web que Susana Fogo Vila (d’ara endavant Centre Mèdic Fogo) posa a la seva disposició.

Susana Fogo Vila, com a responsable de la Web informa que té el seu domicili social en Plaça de la Llibertat 8-9, 08320 El Masnou, Barcelona, amb DNI número 43392827S.
La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari de la Web (d’ara endavant, l'”Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Centre Mèdic Fogo en el moment mateix que l’Usuari accedeixi a la Web. Centre Mèdic Fogo es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis de la Web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.
El contingut de la present Web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.
Aquests continguts hauran de ser usats de forma correcta i licita per l’usuari i, en particular queda obligat a utilitzar aquests continguts de forma diligent, correcta i lícita.
No podran usar-se els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptats en ordre públic.
Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a aquesta Web, o a altres pertanyents a terceres empreses els links de les quals podrà trobar dins d’aquesta Web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal.
Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) tret que es compti amb l’autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

2. OBJECTE

A través de la Web el Centre Mèdic Fogo informa dels seus serveis i especialitats en Medicina.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

3.1. Accés i utilització de la Web
La utilització del Portal té caràcter gratuït per als usuaris.

3.2. Veracitat de la informació
Tota la informació que faciliti l’usuari a través de la Web haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis de recollida de dades. D’igual forma, s’haurà de mantenir la informació facilitada a Centre Mèdic Fogo actualitzada. En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Centre Mèdic Fogo o a tercers per la informació que faciliti.

3.3. Obligació de fer un ús correcte de la Web
L’usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.
A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la Web els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del Centre Mèdic Fogo, o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).
Centre Mèdic Fogo es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals.

4- COPYRIGHT I MARQUES REGISTRADES

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la Web són propietat de Centre Mèdic Fogo o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés a la Web i/o als serveis atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.
Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de Centre Mèdic Fogo o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, en virtut d’el que s’estableix en aquest Avís Legal, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts van més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la Web.

5.- RESPONSABILITATS PER DANYS I PERJUDICIS

L’usuari de la Web o de qualsevol de les pàgines Web de terceres empreses, incloses en el website o amb un accés mitjançant un link des d’aquest, serà responsable dels Danys i Perjudicis que Centre Mèdic Fogo pugui sofrir directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades establertes en el present Avís Legal.

6- LIMIT DE RESPONSABILITAT

Centre Mèdic Fogo no garanteix la disponibilitat del funcionament dels serveis de la Web.
Quan això sigui raonablement possible, Centre Mèdic Fogo advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament de la Web. Centre Mèdic Fogo tampoc garanteix la unitat dels Serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva inhabilitat, i en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar els Serveis i accedir a les diferents pàgines Web des de les quals es prestin els Serveis.

Centre Mèdic Fogo no garanteix la privacitat i la seguretat de la utilització de la Web, no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat.
Centre Mèdic Fogo no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en aquest.
D’igual forma, Centre Mèdic Fogo, eludeix tota responsabilitat en els supòsits de fallada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte de demora en l’operació de transmissió, fallada del sistema o línia, així com en el contingut, exactitud i opinions expressades i altres connexions subministrades per aquests mitjans.
Centre Mèdic Fogo no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts, ni tampoc garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts.
Aquesta Web pot establir enllaços a altres pàgines Web que pertanyen a tercers sobre els quals el Centre Mèdic Fogo no té cap control. En aquests supòsits el Centre Mèdic Fogo no assumeix cap responsabilitat ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s’inclogui o ofereixi.

En cas que una autoritat judicial comuniqui a Centre Mèdic Fogo o aquesta tingui coneixement efectiu de l’existència d’una informació il·lícita continguda en la Web o que lesioni béns o drets d’un tercer susceptible d’indemnització, Centre Mèdic Fogo col·laborarà amb les organismes competents per a la identificació dels persones responsables d’haver publicat la informació il·lícita, i en tot cas, procedirà a retirar tal informació o fer impossible l’accés a aquesta.

7- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

A través del present avís, Susana Fogo Vila, informa els usuaris del website, sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Centre Mèdic Fogo les dades personals que li són sol·licitats en el website per a la prestació dels seus serveis.

Responsable: Dra. Susana Fogo Vila – Centre Mèdic Fogo – NIF: 43392827S. Dir. postal: Plç.. de la Llibertat 8-9, 08320 El Masnou, Barcelona – Telèfon: 935409256- Correu electrònic: centremedic@cmfogo.com
En nom del centre, tractem la informació que ens facilita amb la finalitat atendre les sol·licituds d’informació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si Centre Mèdic Fogo està tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris, a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, a limitar i oposar-se al seu tractament dirigint-se a centremedic@cmfogo.com.

Centre Mèdic Fogo adverteix a l’Usuari de la utilització de cookies quan l’Usuari navega per la pàgina Web. Política de cookies

Les dades que se sol·liciten són els adequats, pertinents i no excessius en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de Centre Mèdic Fogo.
L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós del formulari amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

Centre Mèdic Fogo ha instal·lat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.
Igualment, Centre Mèdic Fogo s’obliga a complir amb l’obligació de secret respecte de les dades contingudes en els seus tractaments segons el que s’estableix en la legislació de protecció de dades aplicable. En particular, Centre Mèdic Fogo informa que ha subscrit els pertinents acords de confidencialitat i protecció de dades amb tercers que tenen accés a dades personals responsabilitat de Centre Mèdic Fogo per a la prestació d’un servei a aquesta.

8- DURADA

El Centre Mèdic Fogo podrà interrompre el servei de la Web no obstant això, està autoritzada a donar per acabada o suspendre la prestació dels Serveis en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, el Centre Mèdic Fogo advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació dels serveis de la Web.

9- JURISDICCIÓ

Les parts, amb expressa renúncia del seu propi fur, accepten com a legislació rectora del contracte actual, l’espanyola, i se sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se del mateix als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

10- LEGISLACIÓ

Les presents Condicions Generals es regeixen per les lleis espanyoles, i en el seu cas, catalanes.